افزایش دقت رابطه مانینگ در مقاطع دایره ای نیمه پر با ارایه تعریف جدیدی از شعاع هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Increase of Manning equation accuracy in partially filled cicular cross sections by new definition of hydraulic radius