بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروسکوپی الکترونی خاک‌های شور و سدیمی در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Physico-chemical properties and electron microscopic studies of saline and sodic soils in Golestan Province