پایداری خاکدانه‌ها در تیمارهای مختلف شوری و مواد آلی خاک در حضور کرم خاکی آنسیک (Lumbricus terrestris L.) در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Aggregate stability under different treatments of soil salinity and organic materials in the presence of the anecic earthworm Lumbricus terrestris L. under greenhouse conditions