خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژی پوسته‌های زیستی (گل‌سنگ) در تپه‌های لسی آلاگل استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Physico-chemical properties and micromorphology of the microbiotic crusts (lichen) on loess hills in Alagol area, Golestan Province