استفاده از سطح ویژه بخار- مایع در برآورد تابع هدایت هیدرولیکی غیراشباع

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimating unsaturated soil hydraulic conductivity function based on specific liquid-vapor interfacial area