شبیه سازی عددی تأثیر صفحات مستغرق بر جریان ثانویه در قوس 180 درجه در مقابل دهانه آبگیرجانبی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of the effect of submerged vanes on strength of secondary flow at 180° bend with lateral intake