تعیین معیارهای ارزیابی آبیاری بارانی با استفاده از شاخص‌های بدون بعد عمق نفوذ آب در خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

3 هیات علمی

4 کارمند

چکیده

توزیع یکنواخت آب در آبیاری بارانی از عوامل مهم طراحی محسوب می‌شود که بر راندمان استفاده از آب و آبشویی املاح تأثیرگذار است. یکنواختی آب مصرفی تحت تأثیر سرعت و جهت باد، خصوصیات آبپاش و تغییرات فشار در سیستم قرار دارد. هدف از این تحقیق ارائه معادلات اصلاح شده ارزیابی سیستم‌های آبیاری تحت فشار بر اساس عمق‌های بدون بعد آب نفوذی به خاک می‌باشد. معادلات برای چهار گروه داده شامل میانگین عمق‌های اندازه گیری شده در هر چارک بدست آمده است. ضریب یکنواختی (CU)، یکنواختی توزیع (DU)، راندمان کاربرد (Ea) و نسبت نفوذ عمقی (DPR) شاخص‌های انتخابی برای ارزیابی سیستم آبیاری بارانی می‌باشد. روش پیشنهادی با روابط گذشته تعیین فاکتورهای ارزیابی، همچنین داده‌های جمع‌آوری شده از یک سیستم ویل موو واقع در استان چهارمحال و بختیاری مقایسه گردید. رابطه میان ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع نیز برای سه سناریوی عمق میانگین تحلیل شد. نتایج نشان داد که در روش ارائه شده بدلیل استفاده از چهار مقدار میانگین در محاسبات راندمان کاربرد 12 درصد کمتر از روش‌های گذشته برآورد می‌گردد. مقادیر ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع در سیستم ویل موو به ترتیب 78/0 و 18/1 محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of evaluation indicators in sprinkler irrigation using non-dimensional infiltrated depth indexes

چکیده [English]

The uniformity of water distribution by sprinkler irrigation is an important design factor that affects water use efficiency and leaching of solutes. The irrigation application uniformity is affected by changes in wind speed and its direction, sprinkler characteristics and variations in operating pressure. The purpose of this paper is to present modified equations for evaluating the pressurized irrigation systems based on non-dimensional infiltrated depths. The equations have been obtained by four data groups including the average of the measured depth values in any quarter. Coefficient of uniformity, CU, distribution uniformity, DU, application efficiency, Ea and deep percolation ratio, DPR are selected indicators to evaluate the sprinkler irrigation system. The suggested method is compared to the traditional approach for assessment the evaluation indicators, also collected data from a wheel-move system in Chaharmahal & Bakhtiari province. The relation between CU and DU was analyzed for 3 scenarios of the average depth. The results show that the application efficiency was estimated 12% less than previous equations because of using four average values. Coefficient of uniformity and distribution uniformity in wheel-move system was calculated 0.78 and 0.66, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • uniformity
  • Sprinkler Irrigation
  • Application Efficiency
  • Deep percolation