شبیه سازی یک و شبه دوبعدی جریان های سیلابی در رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه گرگان رود ایستگاه هیدرومتری آق قلا)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

One and quasi two dimensional simulation of flood flows in rivers (Case Study: Gorganrood River at Aq-Qalla hydrometric station)