ارزیابی توصیفی نگرش مردم در خصوص اصلاح کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای استان گلستان)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 209-221

10.22069/jwsc.2020.16345.3167

فرشته رحیمی؛ علی نجفی نژاد؛ واحدبردی شیخ؛ آرش زارع گاریزی


بررسی روند متغیر های آب و هواشناختی حوضه هیرمند و تاثیر آن بر تخریب زمین در دشت سیستان

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 213-228

10.22069/jwsc.2020.16535.3189

محمد رحیمی؛ کامیار شکوهی رازی؛ علی اصغر ذوالفقاری


بررسی نانوجاذب‌های شبه‌هیدروتالسیت دارای روی و منیزیم در جذب و واجذب بُر از محیط آبی

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 217-231

10.22069/jwsc.2020.17711.3321

ابراهیم فتاحی کیاسری؛ امیر فتوت؛ غلامحسین حق نیا؛ اکرم حلاج نیا؛ حمیدرضا مردانی


کاربرد داده‌های چرخه فصلی پوشش گیاهی، رسوبدهی و فرسایندگی باران برای مدیریت بهره‌برداری اراضی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 217-232

10.22069/jwsc.2021.18005.3362

محمود عرب خدری؛ حسین اسدی؛ فاطمه اسلامی؛ زهرا گرامی؛ مجید وظیفه دوست


اثر سیستم‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای بر انتقال آلاینده در یک خاک‌ درز و ترک‌دار

دوره 28، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 219-236

10.22069/jwsc.2021.18889.3435

زهره ناظم؛ سید حسن طباطبائی؛ علیرضا حسین پور؛ پیام نجفی؛ مهدی قبادی نیا


تعیین زمان آبیاری گیاه فلفل قلمی با استفاده از روش کامپیوتری

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 229-241

10.22069/jwsc.2021.14950.3007

نگار نوروزی؛ موسی حسام؛ خلیل قربانی؛ ابوطالب هزار جریبی


بررسی بهره‌وری آب در آبیاری زیرسطحی گلدانی با سطوح مختلف شوری آب (مطالعه موردی گیاه ریحان)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 233-247

10.22069/jwsc.2020.17894.3355

مرجان وهابی مشهور؛ محمود مشعل؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مریم وراوی پور؛ حامد ابراهیمیان


مدل‌سازی دمای آب رودخانه‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمّد‌آباد در استان گلستان)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 237-244

10.22069/jwsc.2020.15635.3082

مرضیه کرامتلو؛ عبدالرضا ظهیری؛ اسماعیل کردی؛ خلیل قربانی؛ امیر احمد دهقانی


تأثیراستفاده از ترکیبات نانوسیلیس و آهک بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک شیروانی‌های خاکی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 245-249

10.22069/jwsc.2020.17147.3263

آیدین پارساخو؛ سید جمال میرنیازی؛ واحد بردی شیخ؛ هاشم حبشی


مقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاک

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 249-262

10.22069/jwsc.2021.17193.3266

ابراهیم علی نیا؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی


بررسی اثر نمک‌های فلزی بر برخی خصوصیات بیوچار ساقه پنبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22069/jwsc.2024.21551.3666

ابراهیم محمودی؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ سوسن خسرویار؛ محمد رحیم فروزه


تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت میاندوآب تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی تخصیص آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22069/jwsc.2024.21638.3677

احسان جوادی؛ بهزاد حصاری؛ مهسا محمد حسین زاده