کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 27-52

10.22069/jwsc.2022.19921.3533

هدیه خداخواه؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد عبدالحسینی


ارزیابی شاخص های بارش استاندارد شده و بارش-تبخیر-تعرق استاندارد شده در تشخیص ترسالی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 207-221

10.22069/jwsc.2019.15175.3036

نازگل حسینی پژوه؛ خالد احمدالی؛ علیرضا شکوهی


ارزیابی عملکرد مدل WRF در شبیه سازی بارش‌های سنگین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 229-242

10.22069/jwsc.2018.11669.2613

لیلا گودرزی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ پروین غفاریان


برازش الگوی فصلی سری زمانی به میزان آب‌دهی رودخانه‌ها در دامنه زمان (مطالعه موردی: رودخانه اترک)

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 307-315

محسن رضانژادکشتلی؛ منوچهر بابانژاد؛ آرش امینی


پیش بینی سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌ سری‌های زمانی خطی

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 287-296

جواد بهمنش؛ مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی