کلیدواژه‌ها = شوری
تاثیر باکتری‌های استافیلوکوکوس جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا بر روی رشد گندم

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 179-196

10.22069/jwsc.2019.16079.3133

بهزاد رزاقی کمارسفلی؛ حسینعلی علیخانی؛ حسن اعتصامی


مطالعه لایه‌بندی حرارتی و کیفی سد تهم زنجان با استفاده از نرم‌افزار CE-QUAL-W2

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 127-145

10.22069/jwsc.2018.13327.2799

هادی رضایی برندق؛ فرزین سلماسی؛ فرزانه صاحبی


اثر آب شور مغناطیسی شده بر اصلاح آب و خاک در آبیاری قطره ای

دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 179-193

10.22069/jwfst.2016.3062

منوچهر حیدرپور؛ مجتبی خوش روش؛ یکتا مشاوری