کلیدواژه‌ها = کم‌آبیاری
تأثیر سطوح مختلف تنش‌خشکی و کود ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و آلیسین گیاه سیر

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 215-227

10.22069/jwsc.2018.14167.2889

احمد احمدیان؛ امیر سالاری؛ زکیه موسوی؛ حامد کاوه


تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری و تعیین اعماق شاخص بهینه آبیاری در گیاه آفتابگردان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 255-268

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز