کلیدواژه‌ها = نیاز آبی
اثرات سیستم قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر روی عملکرد کمی و کیفی خرمای رقم زاهدی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 225-240

10.22069/jwsc.2018.13483.2817

نادر سلامتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ عبدالستار دارابی؛ لیلا بهبهانی


تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت و جو در استان کرمانشاه در شرایط تغییر اقلیم

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 185-202

10.22069/jwfst.2017.12019.2656

بهمن فرهادی بانسوله؛ آذر اسدی؛ مریم حافظ پرست مودت