کلیدواژه‌ها = فسفر
بررسی رفتار فسفرقابل‌استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2018.13698.2840

شهرام محمود سلطانی؛ مسعود کاووسی؛ مریم شکوری؛ مهرزاد الله قلی پور؛ مریم پیکان


جزءبندی فسفر و ارتباط آن با رشد جلبک (Scenedesmus Obliquus) در رسوبات رودخانه‌های غرب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 95-112

10.22069/jwfst.2017.12481.2713

حامد ارفع نیا؛ عباس صمدی؛ فرخ اسدزاده؛ ابراهیم سپهر؛ زهرا عسل پیشه