کلیدواژه‌ها = خشکسالی هواشناسی
کاربرد داده‌های شبکه‌ای CRU و GPCC در تحلیل خشکسالی‌های بلند مدت حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 30، شماره 3، مهر 1402، صفحه 107-125

10.22069/jwsc.2024.21431.3654

مرضیه صادقیان آقکندی؛ حسین رضایی؛ کیوان خلیلی؛ فرشاد احمدی


تحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی)

دوره 28، شماره 3، مهر 1400، صفحه 191-205

10.22069/jwsc.2022.18841.3434

علیرضا اسلامی؛ سید جواد میری سلیمان؛ مرضیه رشیدی جوشقان


تحلیل دومتغیره ریسک خشکسالی در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از الگوریتم PSO و توابع مفصل

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 125-144

10.22069/jwsc.2020.17271.3273

حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ ذبیح الله خانی تملیه


تحلیل فراوانی دومتغیره‌ خشکسالی در حوضه‌ آبریز قره‌سو-گرگانرود با استفاده از توابع مفصل

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 71-91

10.22069/jwsc.2018.14689.2964

سید سعید موسوی ندوشنی؛ سعید علیمحمدی؛ علی آهنی؛ معصومه بهروز؛ سید مصطفی موسوی