کلیدواژه‌ها = زغال زیستی
تأثیر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی ‏های شیمیایی و بیولوژیکی خاک زیرکشت ذرت علوفه ‏ای

دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 23-44

10.22069/jwsc.2023.20460.3575

نسرین کریمیان شمس آبادی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حمیدرضا متقیان؛ رامین ایرانی پور؛ بیژن خلیلی مقدم


تاثیر زغال زیستی اسیدی و خنثی بر ویژگی های رطوبتی خاک های آهکی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 95-113

10.22069/jwsc.2022.19814.3524

ایمان حسن پور؛ محمد علی حاج عباسی؛ مهران شیروانی؛ محمد مهدی مجیدی