نویسنده = سودابه قره‌محمودلی
مروری بر افزودنی‌های مورداستفاده در حفاظت خاک‌وآب در ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-30

10.22069/jwsc.2022.20253.3559

سیدحمیدرضا صادقی؛ سودابه قره‌محمودلی


کاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.17693.3318

سودابه قره‌محمودلی؛ علی نجفی نژاد؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ یهروز زارعی دارکی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین خیرفام