نویسنده = طاهره منصوری
کاهش تحرک آرسنیک در خاک به کمک نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 79-99

10.22069/jwfst.2017.10254.2473

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری ساری؛ شروین احمدی


تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-22

10.22069/jwfst.2016.3016

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی؛ مصیب وفایی