نویسنده = رسول قبادیان
تعداد مقالات: 4
بررسی عددی تاثیر موقعیت اتصال کانال فرعی بر الگوی جریان در قوس رودخانه

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 81-98

رسول  قبادیان؛ زهرا صیدی تبار