دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-308 
7. بررسی شاخص‌های پایداری تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری

صفحه 127-145

بابک مومنی؛ محسن مسعودیان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی


11. توزیع مکانی و بررسی شکل‌های شیمیایی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه زغال شویی زرند

صفحه 203-219

مرضیه آیینه حیدری؛ مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری؛ مریم یوسفی فرد


12. کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی SCE در تعیین ضرایب کنترل‌گر کلاسیک PID

صفحه 221-237

ساحله کاکویی؛ علیرضا عمادی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی