دوره و شماره: دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1-290 
2. بررسی رفتار فسفرقابل‌استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره

صفحه 25-46

شهرام محمود سلطانی؛ مسعود کاووسی؛ مریم شکوری؛ مهرزاد الله قلی پور؛ مریم پیکان


4. حفاظت از منابع آب استان تهران از دیدگاه شاخص ردپای آب کشاورزی

صفحه 67-85

حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ یونس نوراللهی؛ سید جواد ساداتی نژاد


5. نقشه‌برداری رقومی فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان)

صفحه 87-103

فریبا گلمحمدی؛ کمال نبی اللهی؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری


6. برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران

صفحه 105-122

سرور اسمعیلی؛ یونس خوشخو؛ خالد بابایی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


8. بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر

صفحه 141-158

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ مهدی بهرامی؛ علی دیندارلو


14. اثر قرق بر رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک در کرت های فرسایش در حوزه آبخیز معرف خامسان در استان کردستان

صفحه 243-255

عبدالواحد خالدی درویشان؛ جبار هادی قورقی؛ آزاده کاتبی‌کرد؛ هیرو محمدامینی؛ لیلا غلامی؛ اسدالله کرم‌زاده؛ عارف بهمنی؛ فرهنگ سعیدی