1. تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تاثیر ویژگی‌های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل

صفحه 1-24

حسین شهاب؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی؛ مجید محمود آبادی


2. مقایسه هدررفت خاک از کرت‌های آزمایشی مستقر در بخش‌های مختلف یک جاده‌‌ جنگلی

صفحه 25-45

عطااله کاویان؛ عطا صفری؛ آیدین پارساخو


3. بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک با استفاده از مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان‌گنوختن: مطالعه با روش بهینه‌سازی سراسری

صفحه 47-67

مصطفی مرادزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ محمد رضا خالدیان


4. ارزیابی عملکرد توابع کرنل در تخمین جریان رودخانه‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

صفحه 69-89

محمد عیسی زاده؛ حجت احمدزاده؛ محمدعلی قربانی


5. تغییرات رواناب، هدررفت خاک و عناصر غذایی در کاربری‌های گیاهی مختلف در اراضی لسی (مطالعه موردی: آبخیز کچیک استان گلستان)

صفحه 91-109

محمد عباسی؛ علی نجفی نژاد؛ واحد بردی شیخ؛ مجید عظیم محسنی


6. مدل‌سازی محتوای کربن آلی خاک بر اساس شاخص‌های توپوگرافی و ویژگی‌های خاک کشت‌زارهای دیم گندم

صفحه 111-129

فاطمه بابائی؛ علی رضا واعظی؛ مهدی طاهری


7. اثر روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایا‌ی‌ گیاهی برهدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک در تناوب گندم – ذرت

صفحه 131-150

جهانبخش میرزاوند؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ صادق افضلی نیا؛ نجفعلی کریمییان


8. بررسی مدیریت‏های مختلف خاک‏ ورزی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوف ه‏ای

صفحه 151-170

محمد اسماعیل اسدی؛ محمد تقی فیض بخش؛ محمد حسین رزاقی


9. تعیین غلظت و میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبارهای بخشی از استان بوشهر

صفحه 171-187

حسین خادمی؛ زینب نادزی زاده؛ شمس اله ایوبی


10. مقایسه قابلیت نانورس ها و رس های استخراج شده از خاک های مختلف در تثبیت برخی عناصر سنگین

صفحه 189-205

محمد علی منجم؛ احمد حیدری؛ غلام باقری مرندی


11. برآورد جریان ماهانه در حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از پارامترهای اقلیمی و فیزیوگرافی حوضه

صفحه 207-224

خلیل قربانی؛ زهرا نعیمی کلورزی؛ میثم سالاری جزی؛ امیراحمد دهقانی


12. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

صفحه 225-239

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس


13. تاثیر کادمیم بر جذب کروم شش ظرفیتی (VI) توسط نانو رس کلویزایت سدیمی

صفحه 241-256

مجتبی خوش روش؛ لاله دیوبند؛ فرزانه معتمدی؛ گلاره ریحانی


14. بررسی روابط آماری بین شاخص های ترکیبی بیابان‌زایی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک

صفحه 257-272

مریم پاشایی؛ علیرضا راشکی؛ عادل سپهر


15. تاثیرکودهای پتاسیمی بر گیاه‌پالایی سرب و کادمیوم در یک خاک آلوده توسط اسطوخودوس(L. Lavendula Officnalis

صفحه 273-287

زهره محمدیان؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ مریم قربانی؛ زینب محکمی


16. بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره

صفحه 289-302

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ علیرضا مرادیان هره دشت


17. بیشینه سازی تولید انرژی برقابی در سیستم مخازن چند منظوره (سیستم 6 سدی کارون بزرگ)

صفحه 303-316

مهرداد تقیان


18. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قره سو با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3 و شبکه عصبی پویا

صفحه 317-326

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری؛ قاسم قندهاری


19. مشارکت سهم آورد رسوب دامنه ها در الگوهای مختلف بارندگی‌ به روش تعیین حجم‌ شیارهای فرسایشی

صفحه 327-336

امین ذرتی پور؛ محمد معظمی


20. تخمین و ارزیابی ردپای آب آبی و آب سبز محصولات عمده مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

صفحه 337-344

جواد بهمنش؛ توحید علیقلی نیا؛ حسین رضایی؛ مجید منتصری


21. ارزیابی فنی سیستم آبیاری بارانی در شرایط زارعین (استان اصفهان و همدان)

صفحه 345-350

حمیدرضا سالمی؛ سید معین الدین رضوانی