دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-350 
7. اثر روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایا‌ی‌ گیاهی برهدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک در تناوب گندم – ذرت

صفحه 131-150

10.22069/jwfst.2016.3190

جهانبخش میرزاوند؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ صادق افضلی نیا؛ نجفعلی کریمییان


12. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

صفحه 225-239

10.22069/jwfst.2016.3195

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس


13. تاثیر کادمیم بر جذب کروم شش ظرفیتی (VI) توسط نانو رس کلویزایت سدیمی

صفحه 241-256

10.22069/jwfst.2016.3196

مجتبی خوش روش؛ لاله دیوبند؛ فرزانه معتمدی؛ گلاره ریحانی


16. بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره

صفحه 289-302

10.22069/jwfst.2016.3199

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ علیرضا مرادیان هره دشت