نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری کاربرد شن-زئولیت-ژئوتکستایل به‌منظور کاهش نیترات فاضلاب دانشگاه شهرکرد و مقایسه کیفی آن با استانداردها [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 23-42]
 • آبیاری قطره‌ای اثر سیستم‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای بر انتقال آلاینده در یک خاک‌ درز و ترک‌دار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 219-236]
 • آب دریا بررسی تأثیر آبیاری با آب دریای خزر بر عملکرد کینوا رقم ساجاما در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 63-81]
 • آبشکن شبیه‌سازی اثر آبشکن‎های متناوب و پشته‌های رسوبی روی الگوی جریان در پیچان‌رود طبیعی رودخانه تجن [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 159-175]
 • آق‌قلا تأثیر جاده کمربندی و خط ریل راه‌آهن بر وسعت آبگرفتگی شهر آق‌قلا در سیلاب فروردین‌ 1398 [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 207-215]
 • آلودگی کاربرد شن-زئولیت-ژئوتکستایل به‌منظور کاهش نیترات فاضلاب دانشگاه شهرکرد و مقایسه کیفی آن با استانداردها [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 23-42]

ا

 • اراز کوسه تهیه نقشه خطر و خسارت سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی LISFLOOD-FP (مطالعه موردی: حوزه اراز کوسه) [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]
 • ارزیابی چرخه حیات بررسی اثرات زیست‌محیطی نظام تولید ذرت علوفه‌ای به روش ارزیابی چرخه‌ی حیات [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 71-91]
 • استان خراسان شمالی تحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 191-205]
 • استان قم بررسی رخدادهای گردوغبار در استان قم با مدل رقومی و مطالعه کاربری اراضی منشأ آن‌ها با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • افزودنی‌های خاک اثر کمپوست و زئولیت در دوره های زمانی مختلف بر میزان فرسایش پاشمانی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 207-224]
 • الگوی توزیع رطوبت شبیه‌سازی الگوی توزیع مجدد رطوبتی در اراضی شیبدار تحت سامانه آبیاری قطره‌ای [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 89-108]
 • الگوریتم ژنتیک شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 167-186]
 • انتشار بررسی رخدادهای گردوغبار در استان قم با مدل رقومی و مطالعه کاربری اراضی منشأ آن‌ها با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • انتقال آلودگی شبیه‌سازی عددی مسیر جریان آلاینده در آب زیرزمینی دشت بیرجند [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 101-122]

ب

 • بارش ارزیابی حساسیت مدل WRF جهت شبیه‌سازی بارش‌های فوق‌سنگین، "مطالعه‌ی موردی: 26 اسفند 1397 تا 2 فروردین 1398" [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • بارش زمستانه بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روند و توزیع دمایی فاز بارش در حوضه برفی-بارانی بهشت آباد و کوهرنگ [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 77-100]
 • بار معلق کاربرد شن-زئولیت-ژئوتکستایل به‌منظور کاهش نیترات فاضلاب دانشگاه شهرکرد و مقایسه کیفی آن با استانداردها [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 23-42]
 • برداشت مصالح مطالعه آزمایشگاهی اثر برداشت مصالح پایین دست پایه پل بر نیمرخ آبشستگی با رویکرد بهینه یابی فاصله [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • برف بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روند و توزیع دمایی فاز بارش در حوضه برفی-بارانی بهشت آباد و کوهرنگ [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 77-100]
 • برنامه‌ریزی خطی مدیریت بهینه برداشت منابع آب‌های زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌های NSGA-Ⅱ، SPEA-Ⅱ و PESA-Ⅱ (مطالعه موردی: دشت سیلاخور) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 131-151]
 • برنامه‏ریزی ریاضی مثبت کاربرد روش نامتقارن نش در تخصیص بهینه‌ی منابع آب (مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز قره سو) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]
 • بعد زمانی بررسی تغییرات مشخصه‌های میکروبی خاک در اثر تغییر در نوع و مدت زمان کاربری (مطالعه موردی: مراتع چهار دانگه کیاسرمازندران) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 103-121]
 • بیلان جرمی اثر سیستم‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای بر انتقال آلاینده در یک خاک‌ درز و ترک‌دار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 219-236]
 • بنتونیت تأثیر ورمی‌کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 83-101]
 • بهره‌وری اقتصادی مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 195-210]
 • بهینه‌سازی مدیریت بهینه برداشت منابع آب‌های زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌های NSGA-Ⅱ، SPEA-Ⅱ و PESA-Ⅱ (مطالعه موردی: دشت سیلاخور) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 131-151]
 • بیوچار بررسی اثرات بیوچار شاخ و برگ هرس شده درختان هلو بر خصوصیات خاک مراتع قشلاقی (مطالعه موردی : آق قلا، استان گلستان) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 177-194]
 • بیوچار تعیین ضریب انتشار پذیری آفت کش دلتامترین در فواصل انتقال کوتاه در ستون های خاک حاوی بیوچار گندم [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 225-237]

پ

 • پایپر شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 167-186]
 • پارامترهای پرش هیدرولیکی بررسی اثر جت، زبری نیم استوانه‌ای و شیب معکوس بر پرش هیدرولیکی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 153-171]
 • پیاز رطوبتی شبیه‌سازی الگوی توزیع مجدد رطوبتی در اراضی شیبدار تحت سامانه آبیاری قطره‌ای [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 89-108]
 • پاشمان بالادست و پایین‌دست اثر کمپوست و زئولیت در دوره های زمانی مختلف بر میزان فرسایش پاشمانی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 207-224]
 • پایه پل استوانه ای مطالعه آزمایشگاهی اثر برداشت مصالح پایین دست پایه پل بر نیمرخ آبشستگی با رویکرد بهینه یابی فاصله [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • پیچان‏رود شبیه‌سازی اثر آبشکن‎های متناوب و پشته‌های رسوبی روی الگوی جریان در پیچان‌رود طبیعی رودخانه تجن [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 159-175]
 • پیش‌بینی برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 27-52]
 • پشته‎ رسوبی شبیه‌سازی اثر آبشکن‎های متناوب و پشته‌های رسوبی روی الگوی جریان در پیچان‌رود طبیعی رودخانه تجن [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 159-175]
 • پهنه‌بندی رقومی مدل‌سازی رقومی جزء شن خاک با داده‌های ابرطیفی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 145-165]
 • پویایی سیستم شبیه‌سازی و پویایی سیستم منابع آب حوضه آبریز هیرمند تحت سناریوهای مدیریتی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 23-43]

ت

 • تالاب هورالعظیم بررسی میزان تغییرات سبخاهای ناشی از تالاب هورالعظیم در دوره بیست ساله با استفاده از تصاویر لندست [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 165-181]
 • تبخیر تأثیر ورمی‌کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 83-101]
 • تبخیر-تعرق پتانسیل ارزیابی تبخیر-تعرق سنجنده مودیس با تبخیر-تعرق پنمن-مانتیث فائو 56 و پریستلی-تیلور در اقلیم-های متفاوت ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 201-218]
 • تبخیر-تعرق پریستلی-تیلور ارزیابی تبخیر-تعرق سنجنده مودیس با تبخیر-تعرق پنمن-مانتیث فائو 56 و پریستلی-تیلور در اقلیم-های متفاوت ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 201-218]
 • تبخیر-تعرق پنمن-مانتیث فائو 56 ارزیابی تبخیر-تعرق سنجنده مودیس با تبخیر-تعرق پنمن-مانتیث فائو 56 و پریستلی-تیلور در اقلیم-های متفاوت ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 201-218]
 • تجزیه بیولوژیکی ارزیابی پایلوت کاهش TPH درپالایش خاک آلوده گازوئیلی با اصلاحگر کربن فعال [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-200]
 • تجزیه مولفه‌های اصلی بررسی برخی عوامل موثر بر غلظت سرب و کادمیوم در نواحی مختلف بیابان سجزی با تاکید بر پراکنش پوسته‌های زیستی خاک [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 123-144]
 • تخمین دقیق بارش ترکیب روش‌های درون یابی و محصولات بارش ماهواره ای TRMM به منظور افزایش دقت نقشه‌های همبارش در استان مازندران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 49-70]
 • تداخل‌سنجی راداری اندازه‌گیری عمق برف و بررسی مؤلفه‌ی دما در ارتباط با ویژگی برف [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 187-206]
 • تعادل نامتقارن نش کاربرد روش نامتقارن نش در تخصیص بهینه‌ی منابع آب (مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز قره سو) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]
 • تغییر اقلیم بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روند و توزیع دمایی فاز بارش در حوضه برفی-بارانی بهشت آباد و کوهرنگ [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 77-100]
 • تغییر کاربری تغییر اجزای فیزیکی ماده‌آلی در اندازه‌های مختلف خاکدانه در یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین و مقاوم‌ترین جز به تغییر کاربری اراضی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 129-146]
 • تغییر کاربری بررسی تغییرات مشخصه‌های میکروبی خاک در اثر تغییر در نوع و مدت زمان کاربری (مطالعه موردی: مراتع چهار دانگه کیاسرمازندران) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 103-121]
 • تلفات محصولات برآورد حجم آب تلف شده ناشی از ضایعات محصولات سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی (مطالعه موردی: مزارع شهرستان اصفهان ) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]
 • تنفس میکروبی بررسی تغییرات مشخصه‌های میکروبی خاک در اثر تغییر در نوع و مدت زمان کاربری (مطالعه موردی: مراتع چهار دانگه کیاسرمازندران) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 103-121]
 • توزیع ازت مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 195-210]
 • توزیع اندازه ذرات ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر توزیع اندازه ذرات و مقادیر فسفر و کربن آلی رسوبات (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز زوجی زیدشت طالقان) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 93-113]

ج

 • جاده کمربندی تأثیر جاده کمربندی و خط ریل راه‌آهن بر وسعت آبگرفتگی شهر آق‌قلا در سیلاب فروردین‌ 1398 [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 207-215]
 • جت آزاد مستطیلی بررسی اثر جت، زبری نیم استوانه‌ای و شیب معکوس بر پرش هیدرولیکی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 153-171]
 • جریان آب زیرزمینی شبیه‌سازی عددی مسیر جریان آلاینده در آب زیرزمینی دشت بیرجند [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 101-122]
 • جریان آشفته مطالعه آزمایشگاهی اثر برداشت مصالح پایین دست پایه پل بر نیمرخ آبشستگی با رویکرد بهینه یابی فاصله [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • جریان ترجیحی اثر سیستم‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای بر انتقال آلاینده در یک خاک‌ درز و ترک‌دار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 219-236]
 • جزبندی کربن آلی تغییر اجزای فیزیکی ماده‌آلی در اندازه‌های مختلف خاکدانه در یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین و مقاوم‌ترین جز به تغییر کاربری اراضی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 129-146]

چ

 • چمخاله بررسی حضور کلی‌فرم‌ها و ایشریشیا کولای مقاوم به آنتی بیوتیک در ساحل دریای خزر - استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 173-190]

ح

 • حجم آبشستگی بررسی آزمایشگاهی تاثیر بازشدگی تک دریچه مایتر بر حجم و عمق آبشستگی بستر رودخانه (مطالعه موردی؛ دریچه کشتیرانی بهمنشیر) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 123-140]
 • حفاظت آب و خاک نگرش و کاربست عملیات حفاظت آب و خاک توسط کشاورزان حوزه آبخیز تلخه رود شهرستان هریس، استان آذربایجان شرقی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 67-88]
 • حوزه آبخیز تلخه‌رود نگرش و کاربست عملیات حفاظت آب و خاک توسط کشاورزان حوزه آبخیز تلخه رود شهرستان هریس، استان آذربایجان شرقی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 67-88]
 • حوزه آبخیز زوجی ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر توزیع اندازه ذرات و مقادیر فسفر و کربن آلی رسوبات (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز زوجی زیدشت طالقان) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 93-113]
 • حوزه آبخیز قره‏سو کاربرد روش نامتقارن نش در تخصیص بهینه‌ی منابع آب (مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز قره سو) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]
 • حوضچه ترسیب مستطیلی توسعه مدل عددی یک بعدی رسوب‌گذاری با دانه‌بندی غیر یکنواخت در حوضچه‌های ترسیب با استفاده از روش تنصیف زمان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 27-47]
 • حوضه آبخیز لیقوان اندازه‌گیری عمق برف و بررسی مؤلفه‌ی دما در ارتباط با ویژگی برف [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 187-206]
 • حوضه آبریز هیرمند شبیه‌سازی و پویایی سیستم منابع آب حوضه آبریز هیرمند تحت سناریوهای مدیریتی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 23-43]
 • حوضه مارون-جراحی بررسی تأثیر زهاب‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت جریان ورودی به تالاب شادگان با استفاده از مدل WEAP(حوضه مارون-جراحی) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 115-131]

خ

 • خاک قلیایی بررسی اثرات بیوچار شاخ و برگ هرس شده درختان هلو بر خصوصیات خاک مراتع قشلاقی (مطالعه موردی : آق قلا، استان گلستان) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 177-194]
 • خشکسالی هواشناسی تحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 191-205]
 • خطرخشکسالی تحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 191-205]
 • خوشه بندی شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 167-186]

د

 • دریچه مایترگیت بررسی آزمایشگاهی تاثیر بازشدگی تک دریچه مایتر بر حجم و عمق آبشستگی بستر رودخانه (مطالعه موردی؛ دریچه کشتیرانی بهمنشیر) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 123-140]
 • درخت تصمیم گیری M5 برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 27-52]
 • دما بررسی اثرات بیوچار شاخ و برگ هرس شده درختان هلو بر خصوصیات خاک مراتع قشلاقی (مطالعه موردی : آق قلا، استان گلستان) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 177-194]
 • دوره‌های زمانی اثر کمپوست و زئولیت در دوره های زمانی مختلف بر میزان فرسایش پاشمانی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 207-224]

ذ

 • ذخیره کربن بررسی تغییرات مشخصه‌های میکروبی خاک در اثر تغییر در نوع و مدت زمان کاربری (مطالعه موردی: مراتع چهار دانگه کیاسرمازندران) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 103-121]
 • ذرت علوفه‌ای بررسی اثرات زیست‌محیطی نظام تولید ذرت علوفه‌ای به روش ارزیابی چرخه‌ی حیات [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 71-91]

ر

 • راندمان تله اندازی توسعه مدل عددی یک بعدی رسوب‌گذاری با دانه‌بندی غیر یکنواخت در حوضچه‌های ترسیب با استفاده از روش تنصیف زمان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 27-47]
 • ردپای آب برآورد حجم آب تلف شده ناشی از ضایعات محصولات سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی (مطالعه موردی: مزارع شهرستان اصفهان ) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]
 • رژیم اختلاطی بررسی تأثیر آبیاری با آب دریای خزر بر عملکرد کینوا رقم ساجاما در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 63-81]
 • رسوبات غیریکنواخت توسعه مدل عددی یک بعدی رسوب‌گذاری با دانه‌بندی غیر یکنواخت در حوضچه‌های ترسیب با استفاده از روش تنصیف زمان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 27-47]
 • رطوبت هوا بررسی آب تولید شده از کولرهای گازی شهر گرگان جهت استفاده به‌عنوان منبع نوین آب [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]
 • رگرسیون چند متغیره‌ خطی برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 27-52]
 • رگرسیون غیرخطی شبیه‌سازی الگوی توزیع مجدد رطوبتی در اراضی شیبدار تحت سامانه آبیاری قطره‌ای [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 89-108]
 • رواناب برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 27-52]
 • رودخانه تجن شبیه‌سازی اثر آبشکن‎های متناوب و پشته‌های رسوبی روی الگوی جریان در پیچان‌رود طبیعی رودخانه تجن [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 159-175]
 • رودسر بررسی حضور کلی‌فرم‌ها و ایشریشیا کولای مقاوم به آنتی بیوتیک در ساحل دریای خزر - استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 173-190]
 • روش پاولوفسکی تحلیل تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ بازنگری راه‌حل پاولوفسکی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • روش‌های آبیاری مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 195-210]

ز

 • زیدشت طالقان ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر توزیع اندازه ذرات و مقادیر فسفر و کربن آلی رسوبات (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز زوجی زیدشت طالقان) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 93-113]
 • زمین آمار استفاده از نقشه ویژگی‌های خاک در تولید نقشه‌های تفصیلی دقیق خاک [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 109-127]
 • زمین آمار ترکیب روش‌های درون یابی و محصولات بارش ماهواره ای TRMM به منظور افزایش دقت نقشه‌های همبارش در استان مازندران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 49-70]
 • زئولیت تأثیر ورمی‌کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 83-101]

ژ

 • ژئومورفولوژی استفاده از نقشه ویژگی‌های خاک در تولید نقشه‌های تفصیلی دقیق خاک [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 109-127]

س

 • سجزی بررسی برخی عوامل موثر بر غلظت سرب و کادمیوم در نواحی مختلف بیابان سجزی با تاکید بر پراکنش پوسته‌های زیستی خاک [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 123-144]
 • سری‌زمانی برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 27-52]
 • سفالکسین بررسی حضور کلی‌فرم‌ها و ایشریشیا کولای مقاوم به آنتی بیوتیک در ساحل دریای خزر - استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 173-190]
 • سفتریاکسون بررسی حضور کلی‌فرم‌ها و ایشریشیا کولای مقاوم به آنتی بیوتیک در ساحل دریای خزر - استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 173-190]
 • سیلاب تأثیر جاده کمربندی و خط ریل راه‌آهن بر وسعت آبگرفتگی شهر آق‌قلا در سیلاب فروردین‌ 1398 [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 207-215]
 • سیل گلستان ارزیابی حساسیت مدل WRF جهت شبیه‌سازی بارش‌های فوق‌سنگین، "مطالعه‌ی موردی: 26 اسفند 1397 تا 2 فروردین 1398" [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • سینتیک ارزیابی پایلوت کاهش TPH درپالایش خاک آلوده گازوئیلی با اصلاحگر کربن فعال [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-200]
 • سنتینل 1 اندازه‌گیری عمق برف و بررسی مؤلفه‌ی دما در ارتباط با ویژگی برف [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 187-206]
 • سنجنده مودیس ارزیابی تبخیر-تعرق سنجنده مودیس با تبخیر-تعرق پنمن-مانتیث فائو 56 و پریستلی-تیلور در اقلیم-های متفاوت ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 201-218]

ش

 • شاخص آسیب پذیری تحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 191-205]
 • شاخص زیست محیطی بررسی اثرات زیست‌محیطی نظام تولید ذرت علوفه‌ای به روش ارزیابی چرخه‌ی حیات [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 71-91]
 • شیب معکوس بررسی اثر جت، زبری نیم استوانه‌ای و شیب معکوس بر پرش هیدرولیکی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 153-171]
 • شبیه‌سازی ارزیابی حساسیت مدل WRF جهت شبیه‌سازی بارش‌های فوق‌سنگین، "مطالعه‌ی موردی: 26 اسفند 1397 تا 2 فروردین 1398" [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • شرایط گلخانه‌ای بررسی تأثیر آبیاری با آب دریای خزر بر عملکرد کینوا رقم ساجاما در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 63-81]
 • شن مدل‌سازی رقومی جزء شن خاک با داده‌های ابرطیفی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 145-165]

ض

 • ضریب انتشار پذیری تعیین ضریب انتشار پذیری آفت کش دلتامترین در فواصل انتقال کوتاه در ستون های خاک حاوی بیوچار گندم [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 225-237]

ط

 • طیف‌سنجی مدل‌سازی رقومی جزء شن خاک با داده‌های ابرطیفی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 145-165]
 • طول پرش. زبری نیم استوانه‌ی بررسی اثر جت، زبری نیم استوانه‌ای و شیب معکوس بر پرش هیدرولیکی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 153-171]

ع

 • عمق آبشستگی مطالعه آزمایشگاهی اثر برداشت مصالح پایین دست پایه پل بر نیمرخ آبشستگی با رویکرد بهینه یابی فاصله [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • عمق سنجی برف اندازه‌گیری عمق برف و بررسی مؤلفه‌ی دما در ارتباط با ویژگی برف [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 187-206]

ف

 • فاز بارش بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روند و توزیع دمایی فاز بارش در حوضه برفی-بارانی بهشت آباد و کوهرنگ [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 77-100]
 • فرسایش نگرش و کاربست عملیات حفاظت آب و خاک توسط کشاورزان حوزه آبخیز تلخه رود شهرستان هریس، استان آذربایجان شرقی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 67-88]
 • فرسایش پاشمانی اثر کمپوست و زئولیت در دوره های زمانی مختلف بر میزان فرسایش پاشمانی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 207-224]
 • فرسایش خاک اثر کمپوست و زئولیت در دوره های زمانی مختلف بر میزان فرسایش پاشمانی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 207-224]
 • فرسایش و رسوب ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر توزیع اندازه ذرات و مقادیر فسفر و کربن آلی رسوبات (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز زوجی زیدشت طالقان) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 93-113]
 • فسفر ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر توزیع اندازه ذرات و مقادیر فسفر و کربن آلی رسوبات (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز زوجی زیدشت طالقان) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 93-113]
 • فیلتر کاربرد شن-زئولیت-ژئوتکستایل به‌منظور کاهش نیترات فاضلاب دانشگاه شهرکرد و مقایسه کیفی آن با استانداردها [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 23-42]
 • فلزات سنگین بررسی برخی عوامل موثر بر غلظت سرب و کادمیوم در نواحی مختلف بیابان سجزی با تاکید بر پراکنش پوسته‌های زیستی خاک [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 123-144]

ق

 • قطر هاله بازدارندگی بررسی حضور کلی‌فرم‌ها و ایشریشیا کولای مقاوم به آنتی بیوتیک در ساحل دریای خزر - استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 173-190]

ک

 • کارآیی مصرف آب مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 195-210]
 • کاربری اراضی بررسی رخدادهای گردوغبار در استان قم با مدل رقومی و مطالعه کاربری اراضی منشأ آن‌ها با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • کاربست نگرش و کاربست عملیات حفاظت آب و خاک توسط کشاورزان حوزه آبخیز تلخه رود شهرستان هریس، استان آذربایجان شرقی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 67-88]
 • کربن فعال ارزیابی پایلوت کاهش TPH درپالایش خاک آلوده گازوئیلی با اصلاحگر کربن فعال [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-200]
 • کیفیت آب بررسی آب تولید شده از کولرهای گازی شهر گرگان جهت استفاده به‌عنوان منبع نوین آب [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]
 • کیفیت آب شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 167-186]
 • کینوا بررسی تأثیر آبیاری با آب دریای خزر بر عملکرد کینوا رقم ساجاما در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 63-81]
 • کولر بررسی آب تولید شده از کولرهای گازی شهر گرگان جهت استفاده به‌عنوان منبع نوین آب [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]

گ

 • گرادیان خطی چهار بعدی ترکیب روش‌های درون یابی و محصولات بارش ماهواره ای TRMM به منظور افزایش دقت نقشه‌های همبارش در استان مازندران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 49-70]
 • گرادیان هیدرولیکی تحلیل تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ بازنگری راه‌حل پاولوفسکی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • گردوغبار بررسی رخدادهای گردوغبار در استان قم با مدل رقومی و مطالعه کاربری اراضی منشأ آن‌ها با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • گلسنگ بررسی برخی عوامل موثر بر غلظت سرب و کادمیوم در نواحی مختلف بیابان سجزی با تاکید بر پراکنش پوسته‌های زیستی خاک [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 123-144]

م

 • ماشین بردار پشتیبان بررسی میزان تغییرات سبخاهای ناشی از تالاب هورالعظیم در دوره بیست ساله با استفاده از تصاویر لندست [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 165-181]
 • متراکم‌سازی بررسی آب تولید شده از کولرهای گازی شهر گرگان جهت استفاده به‌عنوان منبع نوین آب [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]
 • مدیریت آب برآورد حجم آب تلف شده ناشی از ضایعات محصولات سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی (مطالعه موردی: مزارع شهرستان اصفهان ) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]
 • مدیریت ریسک تحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 191-205]
 • مدیریت منابع آب شبیه‌سازی و پویایی سیستم منابع آب حوضه آبریز هیرمند تحت سناریوهای مدیریتی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 23-43]
 • مدیریت منابع آب بررسی تأثیر زهاب‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت جریان ورودی به تالاب شادگان با استفاده از مدل WEAP(حوضه مارون-جراحی) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 115-131]
 • مدل WRF ارزیابی حساسیت مدل WRF جهت شبیه‌سازی بارش‌های فوق‌سنگین، "مطالعه‌ی موردی: 26 اسفند 1397 تا 2 فروردین 1398" [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • مدل دوبعدی تهیه نقشه خطر و خسارت سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی LISFLOOD-FP (مطالعه موردی: حوزه اراز کوسه) [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]
 • مدل‌سازی بررسی تأثیر زهاب‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت جریان ورودی به تالاب شادگان با استفاده از مدل WEAP(حوضه مارون-جراحی) [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 115-131]
 • مدل‌سازی ابرطیفی مدل‌سازی رقومی جزء شن خاک با داده‌های ابرطیفی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 145-165]
 • مدلسازی و شبیه‌سازی شبیه‌سازی و پویایی سیستم منابع آب حوضه آبریز هیرمند تحت سناریوهای مدیریتی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 23-43]
 • مدل عددی یک بعدی توسعه مدل عددی یک بعدی رسوب‌گذاری با دانه‌بندی غیر یکنواخت در حوضچه‌های ترسیب با استفاده از روش تنصیف زمان [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 27-47]
 • مرتع قشلاقی بررسی اثرات بیوچار شاخ و برگ هرس شده درختان هلو بر خصوصیات خاک مراتع قشلاقی (مطالعه موردی : آق قلا، استان گلستان) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 177-194]
 • مساحت خیس‌شده شبیه‌سازی الگوی توزیع مجدد رطوبتی در اراضی شیبدار تحت سامانه آبیاری قطره‌ای [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 89-108]
 • مشخصه میکروبی بررسی تغییرات مشخصه‌های میکروبی خاک در اثر تغییر در نوع و مدت زمان کاربری (مطالعه موردی: مراتع چهار دانگه کیاسرمازندران) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 103-121]
 • معادله دارسی تحلیل تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ بازنگری راه‌حل پاولوفسکی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • مقیاس‌کاهی ارزیابی حساسیت مدل WRF جهت شبیه‌سازی بارش‌های فوق‌سنگین، "مطالعه‌ی موردی: 26 اسفند 1397 تا 2 فروردین 1398" [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • مقایسه پس از طبقه‌بندی بررسی میزان تغییرات سبخاهای ناشی از تالاب هورالعظیم در دوره بیست ساله با استفاده از تصاویر لندست [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 165-181]
 • منحنی رخنه تعیین ضریب انتشار پذیری آفت کش دلتامترین در فواصل انتقال کوتاه در ستون های خاک حاوی بیوچار گندم [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 225-237]
 • منحنی رطوبتی تأثیر ورمی‌کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 83-101]
 • مواد آلی ذره‌ایی آزاد تغییر اجزای فیزیکی ماده‌آلی در اندازه‌های مختلف خاکدانه در یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین و مقاوم‌ترین جز به تغییر کاربری اراضی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 129-146]
 • مواد‌آلی ذره‌ایی محبوس شده در خاکدانه‌ها تغییر اجزای فیزیکی ماده‌آلی در اندازه‌های مختلف خاکدانه در یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین و مقاوم‌ترین جز به تغییر کاربری اراضی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 129-146]

ن

 • نیترات اثر سیستم‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای بر انتقال آلاینده در یک خاک‌ درز و ترک‌دار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 219-236]
 • نسبت دبی جریان بررسی آزمایشگاهی تاثیر بازشدگی تک دریچه مایتر بر حجم و عمق آبشستگی بستر رودخانه (مطالعه موردی؛ دریچه کشتیرانی بهمنشیر) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 123-140]
 • نسبت سرعت بازشدگی دریچه بررسی آزمایشگاهی تاثیر بازشدگی تک دریچه مایتر بر حجم و عمق آبشستگی بستر رودخانه (مطالعه موردی؛ دریچه کشتیرانی بهمنشیر) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 123-140]
 • نشت تحلیل تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ بازنگری راه‌حل پاولوفسکی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • نظریه بازی‏ کاربرد روش نامتقارن نش در تخصیص بهینه‌ی منابع آب (مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز قره سو) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]
 • نفت خام ارزیابی پایلوت کاهش TPH درپالایش خاک آلوده گازوئیلی با اصلاحگر کربن فعال [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-200]
 • نقشه خاک استفاده از نقشه ویژگی‌های خاک در تولید نقشه‌های تفصیلی دقیق خاک [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 109-127]
 • نقشه خطر تهیه نقشه خطر و خسارت سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی LISFLOOD-FP (مطالعه موردی: حوزه اراز کوسه) [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]
 • نقشه هم‌بارش ترکیب روش‌های درون یابی و محصولات بارش ماهواره ای TRMM به منظور افزایش دقت نقشه‌های همبارش در استان مازندران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 49-70]
 • نگاشت همدیس تحلیل تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ بازنگری راه‌حل پاولوفسکی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • نگرش نگرش و کاربست عملیات حفاظت آب و خاک توسط کشاورزان حوزه آبخیز تلخه رود شهرستان هریس، استان آذربایجان شرقی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 67-88]
 • نیمرخ طولی حفره مطالعه آزمایشگاهی اثر برداشت مصالح پایین دست پایه پل بر نیمرخ آبشستگی با رویکرد بهینه یابی فاصله [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • نیمه عمر ارزیابی پایلوت کاهش TPH درپالایش خاک آلوده گازوئیلی با اصلاحگر کربن فعال [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-200]

و

 • واژه های کلیدی: سبخا بررسی میزان تغییرات سبخاهای ناشی از تالاب هورالعظیم در دوره بیست ساله با استفاده از تصاویر لندست [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 165-181]
 • ورمیکولیت تأثیر ورمی‌کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 83-101]
 • وزن هزار دانه بررسی تأثیر آبیاری با آب دریای خزر بر عملکرد کینوا رقم ساجاما در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 63-81]
 • ویلکاکس.‏ شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 167-186]

ه

 • هدر رفت آب در کشاورزی برآورد حجم آب تلف شده ناشی از ضایعات محصولات سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی (مطالعه موردی: مزارع شهرستان اصفهان ) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]