ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت ملایر با استفاده از مدل های DRASTIC، SI و SINTACS

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Vulnerability assessment of Malayer plain groundwater by SINTACS, DRASTIC and SI models