اثر عملیات تراس بندی بر شاخص های کیفیت خاک در حوضه آبخیز چهل چای، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of terracing on soil quality attributes in Chehelchay watershed, Golestan province