کود- آبیاری با ونتوری در سیستم بارانی خطی و مقایسه آن با روش سنتی کودپاشی در سیستم جوی پشته‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Fertigation with venturi injector in the linear irrigation system as compared to traditional fertilization method in furrow Irrigation