بررسی میزان رسوب ورودی و مؤلفه‌های سرعت در آب‌گیر جانبی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of sediment entry and velocity vectors at lateral intakes