تأثیر تر- خشک شدن متوالی بر توزیع سطوح مختلف سرب افزوده شده به سه خاک منطقه آذربایجان‌غربی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of cyclic wetting-drying on distribution of different quantities of lead loaded to three soils from Western Azerbaijan