ارزیابی هیدروژئوشیمیایی پساب‌های کارخانه زغال‌شویی وطنی برای مصارف کشاورزی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Hydrogeochemistry evaluation of wastewater of coal washing factory of Vatani for agricultural usage