رابطه کمیت- شدت پتاسیم در خاک‌های با سطح ویژه متفاوت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Potassium quantity-intensity curves for soils of different specific surface area