اعتبارسنجی و مقایسه چند تابع انتقالی نقطه‌ای و پارامتریک برای پیش‌بینی میزان رطوبت خاک در پتانسیل‌های ماتریک مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation and comparison between some point and parametric pedotransfer functions in predicting soil water contents in different matric potentials