تحلیل منطقه‌ای آب‌دهی سالانه با دوره‌های بازگشت مختلف در زیرحوزه‌های سد سفیدرود (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Regional annual discharge frequency analysis at Sefidrood dam’s sub-basins (Short Technical Report)