ارزیابی یکنواختی توزیع آب با شدت متغیر از یک دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of variable-rate water distribution uniformity from a modified centre pivot irrigation system