الگوی توزیع زمانی بارش در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Rainfall Temporal Distribution Patterns in Sistan & Balouchestan Province (Iran)