تشخیص داده های پرت در روش منشأیابی رسوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Detection of outliers in the sediment fingerprinting method