تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از چند روش محاسبه عامل مقیاس‌بندی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimation of soil-moisture characteristic curve using some methods for calculating scaling parameter