بررسی تغییرات شاخص های سطح خاک در طول گرادیان چرا در مناطق نیمه خشک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the changes of soil surface indices along grazing gradient in semi-arid lands