شبیه سازی جریان متغیر تدریجی در مقاطع مرکب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of gradually varied flow in compound channels