بررسی آزمایشگاهی چرخش طولی ذره رسوبی هنگام جهش در نزدیکی بستر کانال

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of sediment particle longitudinal spinning motion during saltation near the channel bed