رابطه خدمات حمایتی ترویجی و مشارکت بهره برداران در طرح های مرتعداری (مطالعه موردی، مراتع ییلاقی بلده- شمال ایران)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between the support services and extension and participation of ranchers in rangeland restoration (Case study: Baladeh rangelands, north of Iran)