ارزیابی نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آب خوان ساحلی میان دشت قالقاچی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of seawater intrusion of Urmia Lake into the Ghalghache coastal aquifer