برآورد میزان بارش مستقیم بر روی رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimating the direct precipitation on channel and waterbodies in Iran (Short Technical Report)