شبیه‌سازی سینتیک آزاد شدن روی از خاک‌های مختلف استان گلستان با استفاده از دی‌اتیلن تری‌آمین پنتا استیک اسید (DTPA)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Zinc Release Kinetics from different Soils of Golestan Province using Diethylene triamine pentaacetic acid (DTPA)