بررسی پیدایش و روند تکاملی خاک‌های تشکیل شده از لس در یک گرادیان اقلیمی، مطالعه موردی: شرق استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The investigation of soil formation and evolution of losses derived soils in a climosequence, case study: eastern of Golestan province