هدر‌رفت ماده آلی خاک در حوزه آبخیز کجور (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Organic matter losses in kojour watershed