بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of precipitation variation due to climate change (Case study: Golestan dam basin)