بررسی تأثیر خشک‌سالی هیدرولوژیکی بر منابع آب زیرزمینی و توسعه کشاورزی در حوضه بهشت‌آباد با استفاده از مدل ویپ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Drought Effect on the Ground Water Resource and Agricultural Development in the Behesht Abad Basin Using WEAP Model