تأثیر نانوزئولیت در کاهش روان‌آب خاک‌های مارنی در شیب‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of Nanozeolite on decreasing runoff using FEL3 rainfall simulator at different slope