پیش‌بینی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی در حوزه آب‌خیز چهل‌چای- استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predicting the community acceptance level of the vegetation- based management scenarios for the Chehel-Chai Watershed,Golestan Province-Iran