ارایه مدلی برای پیش‌بینی بارندگی سالانه در اقلیم‌های مختلف (مطالعه موردی: استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of modeling for annual rainfall estimation in different climates (Case Study: Golestan Province)